За нас

Сайтът www.handmaidscosmetics.com е собственост на Арт Уъркс ЕООД, ЕИК BG201349238, със седалище и адрес на управление в София 1000, ул. Гурко № 48.

Продуктите с марка HANDMAIDS се произвеждат от Арт Уъркс ЕООД в сертифицирана лаборатория в гр. София, п.к. 1528, ул. П. Н. Бончев № 8. Арт Уъркс ЕООД е отговорно лице, вписано в Нотификационния портал за козметични продукти на Европейската комисия (CPNP) по реда на Регламент № 1223/2009 (ЕО) на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните продукти.

Арт Уъркс ЕООД е регистриран администратор на лични данни рег. № 416179.

Общи условия

Общи условия за ползване на www.handmaidscosmetics.com 

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия. Те представляват обвързващо споразумение между Арт Уъркс ЕООД и вас като потребител на услугите, предлагани на www.handmaidscosmetics.com. Със зареждане на информацията на заглавната страница/навлизане на вътрешна страница/натискане на активен линк на сайта вие приемате и се задължавате да спазвате тези Общи условия.

Общите условия са винаги достъпни на www.handmaidscosmetics.com, като Арт Уъркс ЕООД има право да ги изменя и допълва по всяко време без предварително предизвестие. За ваше улеснение при промяна на Общите условия публикуваме известие с дата на последното изменение в нашия блог.

Достъп до услугите, предоставяни на www.handmaidscosmetic.com 

Достъпът до www.handmaidscosmetics.com е организиран така, че позволява да се информирате за нашите продукти и техните характеристики, цени и условия за доставка без да предоставяте информация за вашата самоличност.

Когато желаете да направите поръчка за доставка на продукти HANDMAIDS можете да изберете дали да направите еднократна поръчка без регистрация или да създадете ваш индивидуален клиентски профил. За да направите еднократна поръчка или регистрация на клиентски профил трябва да сте пълнолетен гражданин и да предоставите актуална и точна информация за вашата самоличност.

 

 

Защита на личните данни 

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.В качеството си на администратор на лични данни, Арт Уъркс ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни, необходими за изпълнението на услугите, предлагани на www.handmaidscosmetic.com, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Попълвайки формуляра за поръчка или регистрация вие се съгласявате Арт Уъркс ЕООД да обработва личните ви данни за изпълнение на поръчката, включително за установяване на директен контакт с вас в случай на въпроси относно поръчката или доставката, както и за подобряване на обслужването на www.handmaidscosmetics.com. Вашите данни няма да бъдат редактирани, предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от описаните без вашето изрично предварително разрешение освен в случаите, когато това се изисква по закон.
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Арт Уъркс ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с предоствянето на нашите услуги, включително и за следните цели:

 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
 • регистрация на участник в събитие, организирано от наша страна;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
 • защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугите, препоръки за подобряване на използването на интернет страницата, новини, промоции, разпродажби и др.

Арт Уъркс ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

При обработването и съхранението на личните данни, Арт Уъркс ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Арт Уъркс ЕООД

Арт Уъркс ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели. За да приемем и изпълним вашата поръчка е необходимо да получим следната информация за вас:

 • име и фамилия;
 • e-mail;
 • телефон за връзка;
 • точен адрес за доставка;
 • адрес за фактуриране.

Арт Уъркс ЕООД обработва вашите лични данни в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и предприема необходимите мерки за тяхната защита. Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено за предоставяне на желаната от вас услуга. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават. Потребителите, абонирани за нашия бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време като натиснат бутон „unsubscribe from this list“ и следват понататъшните указания.Арт Уъркс ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 • Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон за връзка и точен адрес)
  • Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на пратки към него, включително и при изразено желание за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Вас и Арт Уъркс ЕООД, се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за рожденна дата.
  • Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
  • Основания за обработка на данните: – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Вас и Арт Уъркс ЕООД, се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
 • Други данни, които Арт Уъркс ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Арт Уъркс ЕООД събира данни за използвания IP адрес.
  • Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
  • Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
 • Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
  • Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания за предоставените услуги на handmaidscosmetic.com и нашия електронен магазин.
  • Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на договор, между Вас и Арт Уъркс ЕООД се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Арт Уъркс ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Арт Уъркс ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Арт Уъркс ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.Арт Уъркс ЕООД ще Ви уведоми, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договор, с оглед легитимни интереси на Арт Уъркс ЕООД или друго.Арт Уъркс ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
Предаване на вашите лични данни за обработване
Арт Уъркс ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.Арт Уъркс ЕООД ще Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни 
Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Арт Уъркс ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.Арт Уъркс ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият профил ще стане неактивен.
Право на достъп
Вие имате право да изискате и получите от Арт Уъркс ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.Арт Уъркс ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Арт Уъркс ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
Право на коригиране или попълване
Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Арт Уъркс ЕООД
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Вие имате правото да поискате от Арт Уъркс ЕООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Арт Уъркс ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Арт Уъркс ЕООД;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Арт Уъркс ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до Арт Уъркс ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред Арт Уъркс ЕООД, като представите своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Арт Уъркс ЕООДАрт Уъркс ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Арт Уъркс ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Арт Уъркс ЕООД да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Арт Уъркс ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Арт Уъркс ЕООД имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да видите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на handmaidscosmetic.com, директно през Вашия профил или с искане по имейл.Вие можете да поискате от Арт Уъркс ЕООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
Право на получаване на информация
Вие можете да поискате от Арт Уъркс ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Арт Уъркс ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
Право на възражение
Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Арт Уъркс ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Ако Арт Уъркс ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.Арт Уъркс ЕООД не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 • е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните Ви данни

Арт Уъркс ЕООД не извършва трансфер на вашите данни към трети страни, освен ако това не се изисква от закона.
Информация относно компетентния надзорен орган

Комисия за защита на личните данни, със седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №, телефон:02 915 3 518, e-mail: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg 

Поръчка и Отговорност

Приемане на поръчки

Нашият сайт ви дава възможност да направите поръчка на продукти HANDMAIDS по два начина (1) с формуляр за еднократна поръчка и (2) с поръчка през регистриран клиентски профил. В процеса на поръчка имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени и да попълните вашите имена, e-mail, телефон, адрес, пощенски код, избрания начин на плащане и начин на доставка.

С натискане на бутона „Потвърждавам поръчката си“ вие приключвате вашата поръчка и сключвате с Арт Уъркс ЕООД договор за покупко-продажба на поръчаните артикули, като се съгласявате да заплатите съответната цена. Нашата система ще генерира автоматично потвърждение за сключването на договора на посочения от вас e-mail.

Цени и начин на плащане

Всички цени, оповестени на сайта, са в български лева с включен ДДС. За улеснение на нашите клиенти от чужбина можем да посочваме цените и в друга валута.

Арт Уъркс ЕООД приема плащания в български лева, извършени по един от следните начини (1) в брой с наложен платеж – цената се заплаща на куриера при получаване на доставката; (2) по банков път по сметка на Арт Уъркс ЕООД; (3) с картово разплащане през системата Paypal в процеса на поръчката. Избирайки да платите по банков път или с карта вие се съгласявате Арт Уъркс ЕООД да получи авансово плащане на цената на поръчаните от вас продукти.

Цените на продуктите не включват цената за доставка.

Доставка и получаване на продуктите

Вашата поръчка ще бъде доставена по куриер на посочения от вас адрес в срок до 10 работни дни от датата на поръчката. (Срокът за икономична доставка до чужбина може да отнеме повече време). Арт Уъркс ЕООД работи с куриерска служба, която извършва доставки във времето между 08:00 и 19:00 ч. в делнични дни.

При невъзможност за доставка по ваша вина (не се намирате на посочения адрес или не отговаряте на обажданията на куриера в посоченото време) поръчката ви ще бъде върната при нас, за което ще ви уведомим своевременно по e-mail. Всички разходи за повторната доставка са изцяло за ваша сметка.

Отказ от поръчка и връщане на закупени продукти

В срок до 14 дни от датата на доставка на поръчаните продукти можете без причина да ги върнете, при следните условия: (1) продуктът е в оригиналната си опаковка; (2) продуктът няма зацапване или следи от употреба; (3) продуктът е придружен от оригиналния документ, с който сте получили поръчката; (4) разходите по връщането на стоката са за ваша сметка.

To opt out of the contract you need to send us a notification via e-mail and send back the products not later than 14 days from the date on which you notified us for your refusal.

За да се откажете от договора е необходимо да ни изпратите уведомление по email и да изпратите обратно продуктите не по-късно от 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за вашия отказ. 

Суми в брой, платени при доставка, се възстановят само по банков път по ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за отказа от поръчка. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, се възстановяват по картовата сметка, от която е извършено плащането. Ако в уведомлението за отказ не сте посочили, че сте поели разноските за връщане на продуктите ще удържим транспортните разходи от сумата за възстановяване.

Можете да замените продуктите с други или да възстановим стойността им, ако не желаете замяна. Възстановяваме стойността на продуктите без стойността на доставката.

Предели на отговорност

Отговорността за всички действия, извършени от името на регистриран потребител чрез използване на неговото потребителско име и парола, се носи от лицето, чиито данни са посочени в клиентския профил. Арт Уъркс ЕООД не носи отговорност за неоторизирано използване на вашия клиентски профил от трети лица.

Арт Уъркс ЕООД има право да откаже да обслужи клиент, който е предоставил невярна или неточна лична информация и да заличи без предизвестие неговия профил. Арт Уъркс ЕООД има право да откаже да изпълни последваща поръчка на клиент, който е упражнил правото си на отказ от поръчка повече от един път.

Права на интелектуална собственост

Домейнът handmaidscosmetics.com, текстовото и визуално съдържание на сайта, търговската марка HANDMAIDS, дизайнът на опаковките и рецептурното съдържание на продуктите HANDMAIDS са изключителна собственост на Арт Уъркс ЕООД. Всяко използване на посочените обекти на интелектуална собственост може да се извършва единствено и само с предварителното писмено съгласие на Арт Уъркс ЕООД.

Политика за бисквитки

Какво представляват бисквитките?

За да работи този сайт правилно, понякога запазваме на вашето устройство малки файлове с данни, наричани бисквитки. Повечето уебсайтове също използват този метод. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на вашия компютър или мобилно устройство, когато посещавате даден уебсайт. Те позволяват на уебсайта да запаметява вашите действия и предпочитания (като например потребителско име, език, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага да ги въвеждате всеки път, когато посещавате сайта или преминавате от една страница към друга.

Видове бисквитки, които използваме:

„Сесийни“ бисквитки (Session Cookies)
Сесийните бисквитки позволяват да бъдете разпознати по време на еднократно посещение на уебсайта, така че направените персонализации или промени по всяка страница да бъдат запомнени в други страници от сайта. Тези бисквитки ви позволяват да се придвижвате през множество страници на уебсайта бързо и лесно, без да се налага да удостоверявате вашата самоличност или отново да обработвате вече въведени данни. Сесийните бисквитки са временни и стават невалидни, когато затворите браузъра или излезете от сайта.

Постоянни бисквитки (Persistent Cookies)
Постоянните бисквитки остават на компютъра ви за определен период от време след приключване на потребителската ви сесия на сайта и затова те позволяват предпочитанията и действията на потребителя да бъдат запаметени, при повторно посещение на интернет страницата.


Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies)
Този сайт използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси, продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра ви, за да се направи възможен анализ на използването на сайта.

Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.

Свързаната с бисквитките информация не се използва за установяване на самоличността ви, а образците с данни са изцяло под наш контрол. Бисквитките не се използват за цели, различни от посочените тук.

Как да контролирате бисквитките
Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте AllAboutCookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри, всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване.

 

Актуална редакция на Общите условия в сила от 21.05.2015 г.